Главная
Положение о третейских сборах PDF Печать E-mail

Додаток 1 до Регламенту
постійно діючого Третейського суду при
Асоціації „Український правовий альянс”,

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Третейські витрати і збори

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ПРИ АСОЦІАЦІЇ “УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС”


Це Положення є невід'ємною частиною цього Регламенту, що встановлює розміри третейських витрат та зборів і регулює порядок їх сплати.

Стаття 1. Визначення термінів


1. Третейський збір - це грошова сума, яка визначається постійно діючим Третейським судом при Асоціації „Український правовий альянс”.  До Третейського збору включаються: реєстраційний збір, гонорари третейських суддів та адміністративний збір постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс”, а також інші витрати.


2. Реєстраційний збір - грошова сума, яка встановлена цим Положенням та повинна бути сплачена позивачем при поданні до постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” позовної заяви та доданих до неї документів.


3. Гонорари третейських суддів - винагорода за здійснення Третейського судочинства, яка виплачується третейським судом при Асоціації „Український правовий альянс” після розгляду справи, тим третейським суддям, що приймали участь у розгляді справи відповідно до цього Регламенту.


4. Адміністративний збір - це грошова сума, яка є частиною Третейського збору та розраховується в залежності від суму спору, на підставі Таблиці.


5. Додаткові витрати Третейського суду - витрати, які можуть виникнути у зв'язку з третейським розглядом конкретної справи, а саме: витрати, пов'язані з оплатою послуг експерта, перекладача, витрати, понесені свідками та інші витрати.


Стаття 2. Розмір та порядок сплати реєстраційного збору
1. Реєстраційний збір встановлюється згідно колонці 2 Таблиці розрахунків,наведеної нижче..
2. Позивач має сплати реєстраційний збір до моменту подачі позовної заяви до постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс”. В якості доказу сплати реєстраційного збору Позивач подає разом з позовними матеріалами документ, що підтверджує його сплату. Реєстраційний збір є одноразовим платежем та поверненню не підлягає.


Стаття 3. Гонорари третейських суддів
1. Розмір гонорарів третейських судців визначається виключно Головою Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” з урахуванням складності справи, витраченого часу, оперативності провадження та інших суттєвих обставин.
2. Гонорар членів Третейського суду складає 25 %, але не більше 35 % від суми Третейського збору у конкретній справі, в залежності від її складності.
3. Винагорода Голови Третейського суду становить 40%, два інші Третейські судді отримують по 30% від суми, яка визначена Головою Третейського суду на покриття гонорарів третейських суддів.


Стаття 4. Розмір Третейського збору
1. Третейський збір обчислюється у залежності від суми спору, що визначається у порядку передбаченому статтею 13 Регламенту Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс ” відповідно до Таблиці.
2. До зустрічної позовної заяви застосовуються ті ж правила про Третейський збір, що й до первісного позову.
3. Голова Третейського суду у виключних випадках, з урахуванням складності справи суттєво підвищених витрат часу, інших витрат Третейського розгляду, має право прийняти рішення про збільшення розміру Третейського збору.
4. У випадку, коли кількість третейських суддів, обраних сторонами перевищує три судді, Голова Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” має право відповідно збільшити розмір Третейського збору для покриття витрат на виплату гонорарів, тим третейським суддям, яких сторони додатково обрали для розгляду справи.
5. Якщо позивач відкликав позовну заяву до направлення повідомлення про призначення судового засідання, Третейський збір у справі зменшується на 75 % та відповідна сума повертається стороні, яка її сплатила.
6. Якщо позивач відкликав позовну заяву після направлення повідомлення про призначення судового засідання, але до першого дня слухання справи, зокрема, внаслідок того, що сторони врегулювали спір мирним шляхом або до суду надійшла заява про відмову сторін від розгляду суперечки у Третейському суді при Асоціації „Український правовий альянс”,  в інших випадках Третейський збір зменшується на 50% та відповідна сума повертається стороні, яка її сплатила.


Стаття 5. Порядок розрахунку Третейського збору


  1. Третейський збір розраховується на підставі наведеної нижче Таблиці:

 

Таблиця. Третейський збір постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс”,   .

1

2

3

Ціна   позову
(грн.)

Реєстраційний 
збір ( грн.)

Адміністративний збір 
(грн.)

0 – 1.000.00

50.00

10% від суми позову, але не менше 50.00

1.001.00 – 5.000.00

75.00

10% від суми позову

5.001.00 – 10.000.00

100.00

10% від суми позову

10.001.00 – 50.000.00

150.00

1.000.00 + 5% від суми понад 10.001.00

50.001.00 – 100.000.00

200.00

2.500.00 + 5% від суми понад 50.001.00

100.001.00 – 200.000.00

250.00

4.000.00 + 4% від суми понад 100.001.00

200.001.00 – 300.000.00

300.00

5.000.00 + 4% від суми понад 200.001.00

300.001.00 – 400.000.00

350.00

5.000.00 + 4% від суми понад 300.001.00

400.001.00 – 500.000.00

400.00

6.000.00 + 4% від суми понад 400.001.00

500.001.00 – 1.000.000.00

450.00

10.000.00 + 4% від суми понад 500.001.00

1.000.001.00 – 5.000.000.00

500.00

15.000.00 + 3% від суми понад 1.000.001.00

5.000.001.00 – 10.000.000.00

750.00

25.000.00 + 2% від суми понад 1.000.001.00

10.000.001.00 – 50.000.000.00

1.000.00

35.000.00 + 2% від суми понад 1.000.001.00

понад 50.000.001.00

 

40.000.00 + 2% від суми понад 1.000.001.00

 

2. Голова Третейського суду на прохання однієї із сторін може самостійно вирішити питання щодо збільшення або зменшення Третейського збору.

 

Стаття 6. Порядок сплати Третейського збору
1.  Третейський збір підлягає сплаті позивачем у строки визначені Третейським судом при Асоціації „Український правовий альянс”. Днем сплати Третейського збору вважається день, коли сума збору зарахована на банківський рахунок Асоціації „Український правовий альянс”.
2.  Третейський збір переказується на банківський рахунок Асоціації „Український правовий альянс”, при цьому у платіжному дорученні у графі призначення платежу повинно бути вказано "Третейський збір за розгляд спору між (назви сторін)". Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування Третейського збору додається до матеріалів справи.
4. Якщо Третейський збір не сплачується позивачем до терміну, встановленого Третейським судом при Асоціації „Український правовий альянс”, позов не розглядається і справа залишається без руху.

 

Стаття 7. Розподіл Третейського збору між сторонами
1. Після розгляду справи по суті та прийняття рішення, Третейський збір покладається на сторону, проти якої прийняте рішення.
2. Якщо позовна заява задоволена частково, то Третейський збір покладається на відповідача - пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача - пропорційно тій частині позовних вимог, у якій позов не задоволено.
3. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору у Третейському суді при Асоціації „Український правовий альянс” зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс”.


Стаття 8. Відстрочка або продовження строку сплати Третейського збору
1. Голова постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” може у виключних випадках надати відстрочку або продовжити строк для сплати Третейського збору, прийнявши відповідну ухвалу.


Стаття 9. Покриття додаткових витрат
1. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації „Український правовий альянс” може покласти на сторони або на одну із них обов'язок внести аванс на покриття додаткових витрат постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” у зв'язку з веденням Третейського розгляду.
2. У випадку участі у розгляді Третейського судді, який має постійне місце проживання в іншій місцевості, ніж місце проведення засідань Третейського суду, сторона, що обрала такого суддю повинна внести аванс на оплату витрат на його участь у третейському розгляді (на проїзд, проживання, харчування і т.д.). У тому випадку, якщо такий Третейський суддя обраний Головою Третейського суду, то аванс на оплату витрат за його участі у третейському розгляді повинна внести у рівній частці кожна із сторін. При відмові відповідача внести аванс у встановлений строк, сплата такого авансу покладається на позивача.
3. Розподіл додаткових витрат постійно діючого Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс” між сторонами здійснюється у відповідності з правилами статті 6 даного положення.